Warning: include(/var/chroot/home/content/d/r/n/drnguyencler/html/modules/mod_vavim/ini.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/27/4454527/html/index.php on line 10

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/var/chroot/home/content/d/r/n/drnguyencler/html/modules/mod_vavim/ini.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/27/4454527/html/index.php on line 10

Warning: include(/var/chroot/home/content/d/r/n/drnguyencler/html/modules/mod_mainmenu/dir.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/27/4454527/html/index.php on line 13

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/var/chroot/home/content/d/r/n/drnguyencler/html/modules/mod_mainmenu/dir.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/27/4454527/html/index.php on line 13

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/content/27/4454527/html/index.php:10) in /home/content/27/4454527/html/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/content/27/4454527/html/index.php:10) in /home/content/27/4454527/html/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/27/4454527/html/index.php:10) in /home/content/27/4454527/html/libraries/joomla/session/session.php on line 426
Hiến pháp Việt Nam Website hienphapvietnam.org. Trang web chính thức để phát triển và quảng bá bản dự thảo Hiến pháp Việt Nam 2009 http://hienphapvietnam.org/index.php/component/content/frontpage Fri, 20 Apr 2018 20:12:34 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management vi-vn Giới thiệu bản slides 100 câu hỏi thường gặp về Tân Hiến Pháp http://hienphapvietnam.org/index.php/cau-hoi-thuong-gap/1192-gii-thiu-bn-slides-100-cau-hi-thng-gp-v-tan-hin-phap K?nh th?a nh?n d?n Vi?t Nam y?u qu?,?

Ch?ng t?i xin gi?i thi?u b?n slides 100 c?u h?i th??ng g?p v? T?n Hi?n Ph?p:

T?n Hi?n ph?p l? m?t MOVEMENT, m?t Phong tr?o, nh? th??ng x?y ra t?i ?u ch?u, v? lu?n ??a ??n c?c cu?c C?ch m?ng D?n ch? X? h?i.

L?ch s? th? gi?i ?? tr?i qua nhi?u th?i k?:?
]]>
hienphapvietnam@gmail.com (Ban biên tập) frontpage Sat, 05 Nov 2011 19:07:36 +0000
Cờ Đại diện TÂN HIẾN PHÁP http://hienphapvietnam.org/index.php/component/content/article/1191-c-i-din-tan-hin-phap
K?nh th?a Qu?c d?n, ??ng b?o Vi?t Nam y?u qu?, ?
?
Sau khi tham kh?o ? ki?n nhi?u chuy?n gia, b?n ??c, v? b?n b?c n?i b?, ch?ng t?i xin c?ng b? C? ??i di?n T?n Hi?n Ph?p nh? sau:?
?

]]>
hienphapvietnam@gmail.com (Ban biên tập) frontpage Fri, 10 Jun 2011 13:15:00 +0000
Thông báo của Ban Biên tập Tân Hiến Pháp http://hienphapvietnam.org/index.php/thubanbientap/1190-thong-bao-ca-ban-bien-tp-tan-hin-phap
Th?nh c?ng c?ng nhi?u, th?t b?i c?ng kh?ng ?t, ch?ng t?i r?t c?m ??ng v? xin c?m ?n c?c c?ng t?c vi?n t?i Qu?c n?i, ?? kh?ng ng?i kh? kh?n, nguy hi?m, gi?p ch?ng t?i th?c hi?n th?nh c?ng m?t s? vi?c trong th?i gian qua.

C? th? nh?t l? ??nh s?t kinh ho?ng Th? tr??ng Ch?ng kho?n Vi?t Nam trong 2 ng?y 24/5 v? 25/5 v?a qua, v? trong 30 ph?t ??u ti?n ng?y 26/5. ?

C?c th?nh vi?n t?i Qu?c n?i ?? t? ch?c vi?c thu mua ch?ng kho?n trong nhi?u ng?y tr??c ??, c?ng l?c b?n ra nhi?u tr?m t? ??ng ch?ng kho?n (con s? ch?nh x?c xin ???c gi? k?n), v? k?t qu? ?? g?y ti?ng vang l?n t?i ngo?i qu?c, v?i h?ng tr?m t? b?o kh?p th? gi?i ??ng tr?n trang nh?t tin "Th? tr??ng Ch?ng kho?n Vi?t Nam t? h?i nh?t ? ch?u". ?
?
]]> hienphapvietnam@gmail.com (Ban biên tập) frontpage Fri, 10 Jun 2011 10:28:08 +0000 Thư Quốc gia số 4: Ích lợi của HP7 trong việc phát triển Việt Nam thành một cường quốc Kinh tế tại Đông Nam Á trong một phần tư thế kỷ, và tại châu Á trong nửa thế kỷ tới http://hienphapvietnam.org/index.php/thuquocgia/1189-drtran Theo dự tính, nếu thực hiện đúng, Việt Nam Dân Quốc sẽ có thể đạt Tổng sản lượng quốc gia (TSLQG) vào mức 80 tỉ USD từ năm 2015, và trong trường hợp thuận lợi nhất TSLQG sẽ tăng trưởng gấp đôi mỗi 7 năm, để năm 2035 đạt 640 tỉ USD, và năm 2050 đạt 2560 tỉ USD. 

Từ thu nhập khoảng giữa, người giàu / nghèo thứ 45 triệu trên tổng số 90 triệu người Việt Nam, hiện nay vào khoảng 250 USD hàng năm, vào năm 2035 con số này sẽ đạt khoảng 7100 USD, và khoảng 28.000 USD vào năm 2050. 

Hơn thế nữa, kể từ năm 2035, mọi người Việt Nam đều sẽ có thể thuê một căn hộ thuộc chính phủ với giá không quá 100 USD/ căn theo thời giá hiện nay.

]]>
hienphapvietnam@gmail.com (Ban biên tập) frontpage Sun, 07 Feb 2010 13:22:05 +0000
Thư Quốc gia số 2: Tổng quát, Tổng quan, về Hiện trạng Quốc gia http://hienphapvietnam.org/index.php/thuquocgia/1188-drtran Việt Nam lâm vào khủng hoảng kinh tế, xã hội triền miên sau 1975.  Mãi cho đến khi khối Cộng sản Quốc tế sụp đổ vào cuối thập niên 1980, chính phủ Việt Nam buộc lòng phải có một số thay đổi về chính sách kinh tế, xã hội, quan trọng nhất là vấn đề "ra đi có trật tự" cho người Việt Nam được thân nhân từ nước ngoài bảo lãnh đoàn tụ, sau đó gởi ngoại tệ về Việt Nam trong suốt 20 năm qua.  Kể từ khi có cuộc "đổi mới" này, nền kinh tế Việt Nam tránh khỏi bị sụp đổ do ba yếu tố quan trọng nhất: (1) Kiều hối, (2) bán dầu thô, (3) viện trợ và mượn nợ khối Tư bản Chủ nghĩa.

Hiện nay, về chính trị và lý luận chính trị, Việt Nam ngày càng phụ thuộc vào Cộng hòa Nhân dân Trung hoa, và mô hình phát triển của quốc gia này đang là mẫu mực cho nhiều kinh tế gia, chính trị gia Việt Nam noi theo.

]]>
hienphapvietnam@gmail.com (Ban biên tập) frontpage Sun, 13 Dec 2009 00:00:05 +0000
Thư Quốc gia số 53: Tự do Tôn giáo, Lương tâm, và Tín ngưỡng http://hienphapvietnam.org/index.php/thuquocgia/1187-th-quc-gia-s-53-t-do-tin-ngng-lng-tam-va-ton-giao- T? do t?n gi?o l? m?t nguy?n t?c ?ng h? quy?n t? do c? nh?n v? c?ng ?o?n, trong ch?n t? nh?n v? n?i c?ng c?ng, ?? h?nh s? t?n gi?o v?? b?y t? t?n ng??ng trong vi?c gi?ng d?y, th?c h?nh nghi l?, th? ph?ng, v? t?n k?nh.? Kh?i ni?m n?y c?ng ???c m? r?ng ??n vi?c ch?p nh?n vi?c t? do thay ??i t?n gi?o v? kh?ng ph?i theo b?t c? t?n gi?o n?o.? ?

Tuy l? m?t qu?c gia kh?ng c? qu?c gi?o, Vi?t Nam D?n qu?c cho ph?p t? do t?n ng??ng, l??ng t?m, v? t?n gi?o.? Hi?n ph?p 7 cho ph?p m?i t?n gi?o ???c quy?n t? do ho?t ??ng trong khu?n kh? ph?p lu?t, v? c?c ?i?u lu?t ??nh s? ???c Qu?c h?i th?ng qua v? T?ng th?ng ph? duy?t s? c? hi?u l?c cho ??ng ??u m?i t?n gi?o, kh?ng c? b?t c? m?t h?n ch? ri?ng bi?t cho b?t c? m?t t?n gi?o n?o.

]]>
hienphapvietnam@gmail.com (Ban biên tập) frontpage Thu, 19 Nov 2009 14:19:16 +0000
Thư Quốc gia số 81: Cấu trúc Ngành Lập pháp http://hienphapvietnam.org/index.php/thuquocgia/1186-th-quc-gia-s-81-cu-truc-nganh-lp-phap Ngành Lập pháp là một trong Tam Quyền tại Việt Nam Dân Quốc. Ngành Lập pháp bao gồm Quốc hội và 64 Hội đồng Thành phố.  

Quốc hội là cơ quan đứng đầu ngành Lập pháp. Quốc hội bao gồm hai viện: Nghị viện và Hội đồng Quốc gia.

]]>
hienphapvietnam@gmail.com (Ban biên tập) frontpage Thu, 19 Nov 2009 10:41:18 +0000
Thư Quốc gia số 11: Ích lợi của HP7 trong việc tái lập và phát triển quốc hồn quốc túy Việt Nam trong tân thiên niên kỷ (tiếp theo) http://hienphapvietnam.org/index.php/thuquocgia/1185-th-quc-gia-s-11-ich-li-ca-hp7-trong-vic-tai-lp-va-phat-trin-quc-hn-quc-tuy-vit-nam-trong-tan-thien-nien-k-tip-theo Như vậy, nói khác đi nhưng cùng một ý tưởng, muốn tránh khỏi việc bị xâm lăng và mất tên trên bản đồ thế giới, người Việt Nam không còn cách nào khác ngoài việc phải thay đổi chính trị Việt Nam một cách toàn diện, tận nền tảng lập quốc, và Hiến pháp 7 được viết ra cũng vì lý do này. 

Nếu Hiến pháp 7 được áp dụng, người dân Việt Nam có thể sử dụng một số điều khoản trong đó để Thoát Á, thoát phụ thuộc văn hóa, văn minh Trung quốc, để rút ngắn thời gian học tập Âu châu, rút ngắn sáu trăm năm kinh nghiệm lịch sử của họ từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 20 xuống còn vài mươi năm, để Việt Nam thoát ra khỏi thời Trung cổ, và bước vào thời Phục hưng, Cải cách, Khai sáng, và sau đó là Cách mạng công nghệ, Hiện đại, và thời Nano trong vòng khoảng nửa thế kỷ tới đây.]]>
hienphapvietnam@gmail.com (Ban biên tập) frontpage Sun, 08 Nov 2009 03:32:44 +0000
Thư Quốc gia số 10: Ích lợi của HP7 trong việc tái lập và phát triển quốc hồn quốc túy Việt Nam trong tân thiên niên kỷ http://hienphapvietnam.org/index.php/thuquocgia/1184-drtran Thư Quốc gia số 10 này sẽ khảo sát các Thời đại văn minh Âu châu từ thời Huyền sử đến ngày nay, với trọng tâm vào các Thời Phục hưng, Cải cách, và Khai sáng trải qua suốt khoảng bốn trăm năm, từ thế kỷ thứ 15 đến hết thế kỷ 18. 

Sau đó Thư Quốc gia số 11 sẽ đưa ra lời đề nghị Việt Nam phát động một phong trào toàn quốc theo mô hình các Thời đại văn minh này, để có thể tiếp bước vào Thời Hiện đại và các Thời đại khác cho kịp với đà phát triển văn minh thế giới trong tân thế kỷ và tân thiên niên kỷ hiện nay.

]]>
hienphapvietnam@gmail.com (Ban biên tập) frontpage Sun, 08 Nov 2009 02:43:55 +0000
Thư Quốc gia số 94: Về chức vụ, quyền hạn, và nhiệm vụ của Tổng thống (tiếp theo) http://hienphapvietnam.org/index.php/thuquocgia/1183-drtran Là một quốc gia non trẻ, Việt Nam Dân Quốc sẽ còn phải học hỏi, thay đổi nhiều và sâu rộng trên rất nhiều lãnh vực để có thể tạm gọi là một quốc gia vững mạnh trong vùng Đông Nam Á.

Trên bước đường dựng và giữ nước trong thời đại mới, sẽ có nhiều khiếm khuyết, sai lầm; nhiều nhân sĩ, chí sĩ, học giả, yêu nước sẽ phải chịu nhiều oan ức, uy tín bị xúc phạm, tên tuổi bị chôn vùi thậm chí bị ô danh trong thời gian rất dài trước khi được minh oan.
]]>
hienphapvietnam@gmail.com (Ban biên tập) frontpage Sat, 07 Nov 2009 13:43:23 +0000